Vrije Werkplaats

Wat is de Vrije Werkplaats?

De Vrije Werkplaats is ingesteld om cursisten gelegenheid te geven om, naast het volgen van de cursus, ook buiten lestijden te werken aan hun beeld. Dan gaat het voornamelijk om schuren en polijsten, werkzaamheden die prima zónder de professionele begeleiding van de lessen gedaan kunnen worden.

De Vrije Werkplaats is een van de succesformules van dé Beeldhouwschool en er wordt door een groot aantal cursisten gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

Hoe werkt de Vrije Werkplaats?

Om van de Vrije Werkplaats gebruik te kunnen maken kopen cursisten een strippenkaart. Deze strippenkaart verschaft de mogelijkheid gedurende een aantal dagdelen per week zelf met je beeld aan de gang te gaan.
NB: De Vrije Werkplaats is alleen toegankelijk voor ingeschreven cursisten van dé Beeldhouwschool.

Voor meer informatie: stuur een e-mail of bel!
Voor cursisten hangt er een A4-tje met informatie op het prikbord.